CURSURI POIANA BRASOV 2022 – ASISTENTI MEDICALI

OFERTA CURSURI PERFECTIONARE ASISTENTI MEDICALI 2022

DESCARCA DE AICI FORMULARUL CERERII DE INSCRIERE 

PREZENTARE TEMATICA AFERENTA CURS NR. 1

Asigurarea respectării normelor igienico-sanitare în unităţile medicale; prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale

(aspecte legislative, noţiuni teoretice şi exerciţii practice)

 1. Noțiuni fundamentale de igienă
 2. Respectarea normelor igienico-sanitare în vigoare (M.S. nr. 961/2016 privind aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, proceduri si tehnici recomandate pentru dezinfectia mainilor, metode de aplicare a dezinfectantelor chimice).
 3. Controlul privind respectarea şi aplicarea normelor de dezinfecţie, dezinfectie, deratizare (M.S. nr. 961/2016 privind aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, proceduri si tehnici recomandate pentru dezinfectia mainilor, metode de aplicare a dezinfectantelor chimice);
 4. Sterilizarea: procedura de pregătire a materialelor pentru sterilizare, predarea, primirea casoletelor şi inregistrarea lor (M.S. nr. 961/2016 privind aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, proceduri si tehnici recomandate pentru dezinfectia mainilor, metode de aplicare a dezinfectantelor chimice);
 5. Supravegherea şi prevenirea infecţiilor nosocomiale; masuri minime obligatorii pentru prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale (M.S. nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare; Legea nr. 95/2006, republicată în anul 2015privind reforma în domeniul sănătății);
 6. Selectarea şi colectarea deseurilor medicale şi menajere (Ministerul Sănătăţii, Norma tehnică privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale din 03.12.2012);
 7. Utilizarea aparaturii medicale în ambulatoare şi unităţi sanitare (Contractul-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, din 21.03.2018 – CAPITOLUL VI Servicii medicale în unități sanitare cu paturi).
 8. Verificarea aparaturii medicale, întreţinere, servisare (M.S. nr. 308 din 17 martie 2015 privind controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale puse în funcţiune şi aflate în utilizare).

Exemple de exerciţii practice: modul de îngrijire şi bandajare a plăgilor pentru evitarea riscului de răspândire a microbilor; etapele spălării mâinilor; pregătirea instrumentarului pentru sterilizare; pregătirea soluţiilor antiseptice.

DURATA CURSULUI: 7 ZILE, LOC DE DESFĂŞURARE: Sala de conferinţă a Hotelului Marami*** Sinaia, CAZAREA PARTICIPANŢILOR: Hotelul Marami*** Sinaia
PREZENTARE TEMATICA AFERENTA CURS NR. 2

Etică, integritate şi deontologie profesională în realizarea activităţilor din domeniul medical

(noţiuni teoretice şi aspecte legislative)

 1. Aspecte introductive privind noţiunile de etică, integritate şi deontologie în general
 2. Prezentarea conceptului de Sistem Naţional de Integritate
 3. Prezentarea Strategiei Naţionale Anticorupţie
 4. Normele cuprinse în Codul de Deontologie Medicală al Colegiului Medicilor din România
 5. Normele cuprinse în Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România
 6. Normele deontologice cuprinse în Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din instituţiile publice
 7. Angajarea răspunderii disciplinare a medicilor
 8. Angajarea răspunderii disciplinare a asistenţilor medicali şi a moaşelor
 9. Regimul juridic al conflictelor de interese şi al incompatibilităţilor
 10. Combaterea şi sancţionarea faptelor de corupţie în legislaţia din România
DURATA CURSULUI: 7 ZILE, LOC DE DESFĂŞURARE: Sala de conferinţă a Hotelului Marami*** Sinaia, CAZAREA PARTICIPANŢILOR: Hotelul Marami*** Sinaia 

TOATE CURSURILE DIN GRILA POT FI ORGANIZATE SI LA CERERE SI LA SEDIUL INSTITUTIEI !

Pentru detalii sunati la 0724.39.49.14 !

POZELE SUNT PROTEJATE DE DREPTURILE DE AUTOR 

(pozele sunt destinate exclusiv participantilor la cursurile noastre, copierea, distribuirea, postarea sau utilizarea acestora in alte scopuri decat cel prezentat sunt interzise si protejate de legislatia in vigoare)

IMG_20130809_175224_0